top of page

Lars E. Gandsø (født 11.09.64 i København)

I dag              

 

Forstander(igangsætter og grundlægger i samarbejde med Liselund Fontænen) på Filmhøjskolen Møn

 

2000 – 2016

 

Indehaver af konsulentvirksomheden Relatia. (gandso.com)

 

Udvikling af lydfortællingsunivers: Earkino og forlaget Frank & Bold.

 

Projektansvarlig i Danmarks Radio Uland (2000 - 2002). Anmelder af undervisningsmaterialer på DR2.

 

Daglig leder af beskæftigelsesprojektet Planeten (Etableret af GAL i/s i 1995 i samarbejde med TEC) (2002-2008).

 

Ekstern underviser/konsulent på Statens Teaterskole, Scenekunstbranchens Efteruddannelse og Skolen for Moderne Dans. Herunder bl.a. deltagelse i optagelsesudvalg på instruktøruddannelsen (2001- 2014)

 

Tekstforfatter og projektudvikler for Seeatre.com - Europæisk internetportal for onlineteater. (2009 - 2014) Freelance kursusholder for Supplement A/S. (2013 - 2015)

Tekstforfatter for innovations- og konsulentvirksomheden Blå Himmel. (2014)

 

Udvikling, gennemførelse og evaluering af to-årige modulopbyggede forløb i ledelse for medarbejdere ved teatrene under Københavns Teater Sammenslutning: Teater X, Folketeatret, Betty Nansen Teatret, Nørrebros Teater, Republique og Østre Gasværk.

(2009 - 2013)

 

I øvrigt opgaver for bl.a.:

Det Kongelige Teater, Den Kongelige Ballet, Baggårdteatret, Folketeatret.dk, Teater X, BTS og Aarhus Teater. Mastiff, Den Danske Filmskole, Invirke, Workz A/S, Valør & Tinge og Super 16.

 

Forfatter til romanen Elsker (2015).

Tekstforfatter: Forskellig dramatisk produktion herunder originalt manuskript og dramatisk konsulent til/på rockoperaen The Last Show, Tekstforfatter for Michael Carøe. Udstilling af egne grafiske værker med digte i samarbejde med billedkuntnere(Galleri Oxholm). Tekstforfatning af sange til Baal og Bjørn Fjæstad solo.

 

90'ERNE

 

Projektleder på Ravnsborg Bredbåndsnet - medieprojekt for ledige over 25 år. (1990-1992)

 

Højskolelærer med ansvar for udvikling og ledelse af Kulturdynamo på Højskolen i Svendborg. (1992- 1993)

Uddannelseskoordinator, Personale- og PR-ansvarlig på Højskolen i Svendborg. (1992-1995)

 

Udvikler af og projektleder på iværksætterprojekterne Ø-dynamo. Udvikling af projekt for socialt udstødte

Sjakket i Sydlangeland Kommune. (1995-1997)

Etablering af Virksomheden GAL i/s: Større konsulentopgaver for bl.a. Uddannelsesfonden, SID, HK og

Undervisningsministeriets Folkeskoleafdeling. (1994-1997).

Etablering af Virksomheden Larsen & Gandsø: Større konsulentopgaver for bl.a. AOF, HK og

Undervisningsministeriets Folkeskoleafdeling. (1997-2000).

Udvikling, fundraising og daglig ledelse af Ø-dynamo i Rudkøbing (iværksætterprojekt for ledige over 25 år, i Fyns Amt).

Udvikling af projektet Planeten i samarbejde med Frederiksberg Tekniske Skoler (TEC). (1995). Udvikling af Medieprojektet MedieLab på Svendborg Tekniske Skole.

Udvikling af TV-Skolen i samarbejde med MTV og TEC.

 

Opgaver for bl.a. Undervisningsministeriet, HK, SID og MindScope.

 

 

80'ERNE

 

 

Butiksassistent i Fona, Murerarbejdsmand, Tagdækker Flindt Aps.

 

Uddannet assistent i Frederiksberg Kommune 1984 ved Pædagogisk Center, Soc. Forv. bistandskontoret og Frederiksberg Ungdomsskole.

 

Arbejdsmand på B&W,

 

Projektleder på forlaget NyHavn - udvikling og produktion af undervisningsmaterialer. Projektarbejde i København med fokus på nye medier og kulturudveksling i EF. Etablering af produktionsselskabet Small Talk. (filmproduktion).

Manuskript og Instruktion af filmene: Lukas & Delfine og Wannseeheim: The House of Cultural Exchange (om integration i Europa produceet i Berlin 1989).

 

KURSER mv.

 

 

Kurser i Voksenpædagogik og Human Ressource Management HF.

Kursus i Relationel Koordinering (ved Prof. Gittes Mass. US.)

Deltagelse i adskillige seminarer og dagskurser i ledelse og kommunikation.

 

 

Taler og skriver flydende engelsk og forstår og kan gøre mig på de skandinaviske sprog. Behersker udvikling af websider og har stor erfaring med grafisk design og forskellige markedsføringstiltag. Erfaren interviewer, Behersker optagelse og redigering af lyd og video.

 

L e d e l s e

 

 

Som personaleansvarlig uddannelseskoordinator, daglig leder af projekter, som jeg selv har udviklet og fået finansieret. Som projektleder for kunder og som selvstændig igennem 20 år, har jeg omsat de mange facetter af ledelse, som jeg sideløbende har undervist i.

Mine særlige evner ligger inden for ledelse af institutioner, udviklingsprocesser og personale: At folde potentialer ud og skabe udviklende, kreative og trygge rammer om (sam)arbejdet. Samtidig er jeg god til at målsætte/styre de processer, der skaber vækst, værdi og udvikling.

 

 

 

U d v i k l i n g

 

 

Særligt på uddannelses- projekt- og kursusområdet har jeg været aktiv som initiativtager og designer af forløb for mennesker, der vil dannes og dygtiggøre sig. Det gælder indenfor medier, generel opkvalificering, uddannelsesvalg og forløb i ledelse og samarbejde. Sideløbende er jeg en solid konsulent i arbejdet med udvikling af forskellige services og produkter.

 

 

 

S a m t a l e p a r t n e r

 

 

Jeg er en ansvarsfuld og tillidsvækkende samtalepartner, der evner at afdække, perspektivere og forpligte mine samtalepartneres individuelle målsætninger.

Som vejleder og coach for ledere, mellemledere, studerende, uddannelses- og jobsøgende har jeg udviklet teknikker og planværktøj, der kan medvirke til at holde styr på drømme, mål og planer. Endvidere har jeg arbejdet med dybdegående interviews, profileringsværktøjer (Garuda certificeret) og livshistorier.

 

 

U n d e r v i s n i n g

 

 

Med over 25. års erfaring i at afholde kurser, har jeg udviklet en ro og evne for at lytte. Jeg etablerer, som underviser, et højt, let begribeligt læringsniveau, god stemning og interessante debatter i min undervisning. Jeg holder af at undervise, og gør det på en afslappet, konkret og ofte humoristisk måde.

 

T e k s t p r o d u k t i o n

 

 

Som fundraiser, pr-ansvarlig, projektudvikler og evaluator har jeg rig erfaring med at skrive i mange forskellige genrer. Jeg skriver med fokus på at kommunikere direkte og let forståeligt.

bottom of page